„Międzypokoleniowy zawrót głowy”

„Międzypokoleniowy zawrót głowy”

Fundacja 5 Pora Roku realizuje od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. zadanie publiczne pt. „Międzypokoleniowy zawrót głowy” dofinansowane ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”.

Celem zadania jest aktywizacja osób starszych.

 

Proponowane działania:

– zajęcia z terapii zajęciowej;

– zajęcia/warsztaty z psychoprofilaktykiem;

– zajęcia z zakresu kształtowania pozytywnego wizerunku seniora ukierunkowanego na jego zdrowie
i aktywny styl życia;

– szkolenie z zakresu bezpieczeństwa;

– wyjazd studyjny.

 

Miejsce realizacji zadania:

Żyrzyn

 

Grupa docelowa:

głównie osoby w wieku 60 lat i więcej oraz osoby w wieku poniżej 60 lat z terenu gmin wiejskich,
tj. Puławy, Żyrzyn, Baranów

 

 

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Skip to content