Fundacja 5 Pora Roku istnieje od 2011 roku, a decyzja o jej założeniu zrodziła się z obserwowanych potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

Osoby te bardzo często, pomimo trudnej sytuacji, wykazują chęć podejmowania aktywności w życiu społecznym. Fundacja stara się stworzyć im odpowiednie do tego warunki.

Celami Fundacji są m.in.:

 • zmiana stereotypów i uprzedzeń,
 • poszerzanie wiedzy na tematy użyteczne społecznie,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • wsparcie os. niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działania na rzecz integracji społecznej,
 • ułatwianie osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie poprzez poradnictwo zawodowe,
 • prowadzenie przedszkoli, szkół, ośrodków specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej,
 • działanie na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia,
 • działania na rzecz kultury i sztuki,
 • krzewienie kultury fizycznej.