„Pomagamy, wspieramy, uczymy”

„Pomagamy, wspieramy, uczymy”

Fundacja 5 Pora Roku realizuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. zadanie publiczne
pt. „Pomagamy, wspieramy, uczymy” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Lublin.

Celem zadania jest:

pomoc uchodźcom (niepełnosprawnym oraz ich osobom towarzyszącym), którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

 

Proponowane działania:

 • wsparcie psychologiczne;
 • wsparcie rehabilitacji społecznej;
 • trening umiejętności personalnych,
 • wsparcie prawne;
 • wsparcie opiekuńcze;
 • poradnictwo;
 • doradztwo;
 • nauka j. polskiego;
 • organizacja czasu wolnego;
 • usługi tłumacza;
 • zajęcia służące integracji społecznej.

 

Miejsce realizacji zadania:

teren gmin: Puławy, Żyrzyn.

 

Grupa docelowa:

osoby niepełnosprawne, które przybyły do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz ich osoby towarzyszące.

Skip to content