„Być seniorem – to brzmi dumnie!”

„Być seniorem – to brzmi dumnie!”

Fundacja 5 Pora Roku realizuje od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r. zadanie publiczne pt. „Być seniorem – to brzmi dumnie!” dofinansowane ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”.

Celem zadania jest aktywizacja osób starszych.

 

Proponowane działania, m.in.:

– zajęcia z zakresu terapii zajęciowej;

– zajęcia/spotkania (grupowe oraz indywidualne) z psychoprofilaktykiem;

– zajęcia z zakresu zdrowego trybu i stylu życia;

– szkolenie i warsztaty z zakresu m.in. gospodarowania budżetem;

– szkolenie z zakresu wolontariatu senioralnego;

– wycieczka/wyjazdy;

– spotkania/imprezy integracyjne.

 

Miejsce realizacji zadania:

teren gminy Puławy, Żyrzyn, Janowiec oraz Nowodwór.

 

Grupa docelowa:

osoby starsze, czyli osoby w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujące tereny gmin Puławy, Żyrzyn, Janowiec oraz Nowodwór.

Skip to content