„Pomagamy, wspieramy!”

„Pomagamy, wspieramy!”

Ważnym elementem naszego projektu jest wsparcie rehabilitacyjne niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy.

 

 

Poznajemy naszą kulturę. Razem przygotowaliśmy świąteczne wypieki!

Fundacja 5 Pora Roku realizowała od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. zadanie publiczne
pt. „Pomagamy, wspieramy!”” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Lublin.

Celem zadania była:

pomoc uchodźcom (niepełnosprawnym oraz ich osobom towarzyszącym), którzy przybyli do Polski
w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

 

Proponowane działania, m.in.:

  • wsparcie psychologiczne;
  • wsparcie rehabilitacyjne;
  • wsparcie prawne;
  • wsparcie pielęgniarskie;
  • poradnictwo;
  • nauka j. polskiego;
  • organizacja czasu wolnego;
  • usługi tłumacza;
  • zajęcia służące integracji społecznej.

 

Miejsce realizacji zadania:

teren gmin: Karczmiska, Żyrzyn, Bałtów, Kurów, Nowodwór.

 

Grupa docelowa:

osoby niepełnosprawne, które przybyły do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz ich osoby towarzyszące.

 

Skip to content