Seniorzy – to Wasz czas!

Seniorzy – to Wasz czas!

W okresie od maja do grudnia 2021 r. Fundacja 5 Pora Roku realizowała zadanie publiczne „Seniorzy – to Wasz czas!” w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”.

50 seniorów uczestniczyło w zajęciach i spotkaniach z psychoprofilaktykiem oraz w terapii zajęciowej. Osoby te mogły również podnieść swoją wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia oraz uczestniczyć w różnych szkoleniach, w tym z zakresu wolontariatu.

Ponadto zostały zorganizowane wyjazdy, wycieczki oraz imprezy integracyjne.

Wszystkie zakładane rezultaty i produkty zostały osiągnięte.

Skip to content