„Pomagamy, wspieramy …”

„Pomagamy, wspieramy …”

Fundacja 5 Pora Roku realizuje od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. zadanie publiczne pt. „Pomagamy, wspieramy…” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Lublin. Celem zadania jest: pomoc uchodźcom (niepełnosprawnym oraz ich osobom towarzyszącym), którzy przybyli do…

 „Międzypokoleniowy zawrót głowy”

„Międzypokoleniowy zawrót głowy”

Fundacja 5 Pora Roku realizuje od 1 maja do 31 grudnia 2023 r. zadanie publiczne pt. „Międzypokoleniowy zawrót głowy” dofinansowane ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Celem zadania jest aktywizacja osób starszych.  …

Skip to content