„Pomagamy, wspieramy, uczymy”

„Pomagamy, wspieramy, uczymy”

Fundacja 5 Pora Roku realizuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. zadanie publiczne pt. „Pomagamy, wspieramy, uczymy” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Lublin. Celem zadania jest: pomoc uchodźcom (niepełnosprawnym oraz ich osobom towarzyszącym), którzy przybyli…

Skip to content